Stichting Samen Randstad

Samen Randstad faciliteert, activeert en stimuleert op proactieve wijze jong tot oud tot beweging en participatie. Het doel van Samen Randstad is drieledig namelijk:

1. bewegingsarmoede tegengaan bij zowel jong als oud
2. eenzaamheid terugdringen door o.a. jongeren te verbinden met ouderen
3. jongeren te stimuleren tot talentherkenning en talentontwikkeling en ouderen tot het deelnemen van zingevende dagbestedingen en daarbij eenzaamheid reduceren

Middels een breed palet van activiteiten en evenementen enthousiasmeert Samen Randstad moeilijk bereikbare doelgroepen. Dit doen we in nauw verband met lokale organisaties en door terug te vallen op een breed netwerk van  capabele professionals met het hart op de goede plaats. Bij het organiseren van de activiteiten kunnen wij een totaalconcept aanbieden waarbij we het project van opzet tot nazorg op ons nemen. 

Stichting Samen Randstad kent geen winstoogmerk. Alle ontvangen middelen behoudens administratie- en organisatiekosten worden volledig aangewend om de activiteiten te realiseren.