Spelen en bewegen

Spelen en Bewegen is een bewezen concept voor zowel jongeren als ouderen. Het is goed om bewegingsarmoede tegen te gaan, reduceert mentale klachten, maakt endorfine vrij, draagt bij aan de sociale cohesie tussen verschillende relaties en bevordert de algehele sociale winst in een straat, buurt dan wel wijk. Samen Randstad biedt op laagdrempelige wijze activiteiten aan die deze doelen nastreven. Bij Samen Randstad koppelen we onze expertise, ervaring uit het werkveld en, niet onbelangrijk, ons feeling met de doelgroepen. Jongeren vragen om een ander aanpak dan ouderen. Beiden groepen hebben een andere motivatie om deel te nemen aan spel en bewegen. En in het benaderen en activeren van deze groepen is horizontale communicatie onmisbaar. Samen Randstad spreekt de taal van de doelgroepen, zowel letterlijk als figuurlijk.

 

Kids Olympics 
Buitenspelen is leuk maar dat is niet altijd meer zo vanzelfsprekend om uiteenlopende redenen. Samen Randstad maakt buitenspelen aantrekkelijk voor de jeugd. Dat doen we onder andere door uitdagende spelen te organiseren onder begeleiding van professionals die de 'taal' spreken van jongeren. Stichting Samen Randstad is geboren vanwege de jarenlange ervaring met Kids Olympics en andere maatschappelijke activiteiten. Tijdens Kids Olympics kunnen de kinderen met meerdere thema's aan de slag gaan waarbij plezier voorop staat. Activiteiten zoals sport & spel, kunst & cultuur, techniek, natuur, muziek worden de gehele zomer aangeboden tijdens KIds Olympics voor kinderen die niet op vakantie zijn gegaan. Het kinderevenement wordt in verschillende wijken van de stad georganiseerd, waarbij wij ook als doel nastreven om mensen in verschillende wijken met elkaar te verbinden op een laagdrempelige manier.

Seniorensport

Samen Randstad stimuleert daarnaast ouderen vanaf 60+ tot (samen) sporten aan temeer dit een positief effect heeft op de fysieke, mentale en sociale gezondheid. Onder leiding van professionals worden activiteiten samengesteld gericht op balans, kracht en uithoudingsvermogen. Iedere les bestaat uit een warming-up, (spierversterkende) oefeningen, een spel en een cooling down, waarbij rekening gehouden wordt met de diverse vitaliteitsniveaus van de deelnemers. De activiteiten variëren van zwemmen, wandelen en fietsen.

Samen Randstad heeft toegang tot doelgroepen die nauwelijks tot niet in contact staan met natuur. Velen zijn zelfs nooit in een bos geweest.
Dat brengt zowel kansen als verantwoordelijkheden met zich mee, temeer natuur een steeds belangrijker thema wordt in ons alledaagse leven.

Middels onze gecertificeerde natuurdocenten maken we natuur aantrekkelijk voor kinderen. We  doen dat door te variëren in interacties met de natuur, namelijk speelse natuur, gebruiksnatuur, esthetische natuur, uitdagende natuur en dreigende natuur.

 

Natuur in de Stad
Voor veel kinderen uit stedelijke gebieden is natuur iets wat in hun beleving letterlijk en figuurlijk een 'ver van hun bed show is'.
Samen Randstad komt veel in stedelijk gebied en helpt derhalve kinderen stilstaan bij de natuur in de stad.
Natuur is immers overal om ons heen ook al lijkt dat voor kinderen niet altijd zo. We doen dat o.a. door grijs (lees: tegels) te verwijderen uit het straatbeeld (in overleg met plaatselijke organisaties) en in te ruilen voor groen (lees: planten en bloemen). We doen dat o.a. door bijenworkshops te verzorgen waar ze kennis leren maken de belangrijkste dier op aarde. En we doen dat o.a. door natuuruitjes te organiseren. De nadruk ligt meer op natuurbeleving dan op natuurkennis. Hart en handen staan in ons aanpak m.b.t. natuureducatie centraal.  Ons filosofie is kinderen inspireren i.p.v. informeren zodat hun liefde voor de natuur groeit waardoor ze sneller op eigen houtje in contact gaan met die natuur en het uiteindelijk ook willen beschermen.

Sfeer impressie